Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1927 avdelning vid Inrikesministeriet, vilken ansvarade för frågor som rörde landets polisväsende. Fram till 1930 omfattade avdelningen även sjöbevakningsärenden, som därefter avskildes till en egen avdelning.

Finsk beskrivning

poliisiasiain osasto, poliisiosasto (sisäasiainministeriö)

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1927, 1950 .