Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskoplig; episkopal ordning för en kyrka innebär en struktur där biskopar har en ledande funktion och roll.

Finsk beskrivning

episkopaalinen, piispallinen

Episkopaalinen järjestys kirkossa tarkoitti piispan johtavaa asemaa toiminnassa.

Källor

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/