Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland fanns vid garnisoner skolor för soldaters barn från och med 1702. Vid varje regemente skulle 1721–1798 finnas en skola för soldatbarn, vilka var förpliktade till militärtjänstgöring. Benämningen på dessa skolor var 1731–1798 garnisonsskola, 1798–1805 soldatbarnhusinrättning, från och med 1805 kantonistskola. I anslutning till dessa skolor fanns även andra specialläroanstalter. I Gamla Finland fanns från och med förra hälften av 1700-talet sådana skolor i anslutning till garnisonerna och vid inrättningen i Viborg från och med 1810 en ingenjörsskola.

Finsk beskrivning

garnisonikoulu

varuskuntakoulu, sotilas[poika]koulu, sotaväen lastenkotilaitos, venäläisen sotaväen koulu

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 1: 139, 4: 426-427, 5.1: 417.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 198.

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 597-598.

Nordenstreng, Sigurd & Aimo Halila , Haminan historia II , Hamina: Haminan kaupunki 1975 , 159.

Rajainen, Maija , Vanhan Suomen koulut I. Normaalikoulut 1788–1800 , 25:1 1940 , 241.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 698-699.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 232-233.

Andra språk

Ryska garnisonnaja škola1731-1798, voenno-sirotskoe otdelenie 1798-1805, škola kantonistov fr.o.m. 1805; garnisonnoe yčilišče
Tyska Garnisonsschule, Militär-Waisenhaus

Synonymer

skola för soldatgossar
soldatbarnhusinrättning
soldatskola