Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I det svenska riket på 1700-talet, lärare vid trivialskola. Tjänstebeteckningen förekom även inom skolväsendet i Gamla Finland till och med 1788.

Finsk beskrivning

alempi kollega

triviaalikoulun opettaja

Källor

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 37.

Hanho, J.T. , Suomen oppikoululaitoksen historia 1. Ruotsin vallan aika , Porvoo: WSOY 1947 , 130.

Leinberg, K.G. , Handlingar rörande finska skolväsendets historia 2 1887 , 28.

Rajainen, Maija , Vanhan Suomen koulut I. Normaalikoulut 1788–1800 , 25:1 1940 , 18.

Väänänen, Kyösti , Vanhan Suomen papisto. Pappien lukumäärä, alueellinen ja sosiaalinen koostumus. Matrikkeli, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toim. 95 , 95 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1975 , 86.

Andra språk

Tyska Unterkollega