Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från och med 1797 militärt förvaltningsorgan för en garnison med kommendanten som chef. De hade från 1799 i uppgift att bl.a. ta hand om arresterade militärpersoner. I anslutning till ordonnanshusen fanns militärdomstolar. Ordonnanshusen ersatte de 1796 avskaffade kommendantskanslierna. Även i Gamla Finland inrättades ordonnanshus.

Finsk beskrivning

ordonanssitalo*, järjestystoimisto*

Varuskunnan järjestyksestä vastannut yksikkö, komendantinkanslian seuraaja Venäjällä.

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 2: 255-257.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 669.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 258 (ordonnans) .