Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland till lägre rangklasser hörande personer som åtnjöt adliga rättigheter under sin livstid utan att adelsskapet ärvdes av deras barn. Personligt adelskap tillkom 1722–1856 personer i civiltjänst tillhörande rangklasserna 9–14, medan tillhörighet till rangklass 8 och högre klasser medförde ärftligt adelskap. Under vissa förutsättningar kunde emellertid innehav av personligt adelskap i följande generationer leda till ärfligt adelskap. Reglerna gällande personligt adelskap gällde även i Gamla Finland.

Finsk beskrivning

henkilökohtainen aatelisto

Alempiarvoiset henkilöt, jotka nauttivat aatelisarvosta koko elämänsä ajan, mutta joiden aatelisarvo ei periytynyt lapsille.

Källor

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 10: 206.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.2: 496-497.

Andra språk

Tyska der persönliche Adel
Ryska ličnoe dvorjanstvo