Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland ämbetsverk från 1722 i anslutning till Dirigerande senaten för ärenden rörande den ärftliga adeln och dess tjänstgöring, för förande av register över adelns medlemmar och deras tjänstgöring samt för heraldiska frågor. De adliga deputeradeförsamlingarna i guvernementen var från 1785 förpliktade att insända nödiga registeruppgifter till kontoret. Till dess komptensområde hörde även adeln i Gamla Finland.

Finsk beskrivning

Heroldmeisterin konttori, Heroldmeisterivirasto, Heraldinen virasto

Källor

Amburger, Erik , Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 , 10 , Leiden: Brill 1966 , 72.

Eroškin, N.P. , Istorija gosudarstvennych učreždenij dorevolucionnnoj Rossii 1983 , 126.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 1: 147-148.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 4.

Paaskoski, Jyrki , Suomen kuvernementin aatelisnimikirja. I: Henkilö- ja sukuvaakunat Suomessa , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2011 , 124-125.

Andra språk

Ryska Gerol´dmejsterskaja kontora, Gerol´dija
Tyska Heroldmeisterkontor, Heroldie

Synonymer

Häroldsämbetet