Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom det svenska skolsystemet lärare i trivialskolor som stod närmast under konrektor, tredje lärare. Subrektorstjänster fanns även i trivialskolorna i Gamla Finland.

Finsk beskrivning

subrehtori, alirehtori (Vanha Suomi)

Källor

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 189-190.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Rajainen, Maija , Vanhan Suomen koulut I. Normaalikoulut 1788–1800 , 25:1 1940 , 20.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Väänänen, Kyösti , Vanhan Suomen papisto. Pappien lukumäärä, alueellinen ja sosiaalinen koostumus. Matrikkeli, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toim. 95 , 95 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1975 , 128-129.