Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän revision kallades den skattläggning som 1719 under stora ofreden verkställdes av den ryska ockupationsförvaltningen i Åbo generalguvernement och som gick ut på att registrera böndernas och även andra jordbrukares utsäde och husdjursbestånd, i en del av generalguvernementet även tjänstefolket.

Finsk beskrivning

yleisrevisio

yleinen verollepanon tarkistus (1719)

Källor

Lindeqvist, K.O. , Isonvihan aika Suomessa , Porvoo: W. Söderström 1919 , 498.