Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under stora ofreden benämning på magasin som de ryska ockupationsmyndigheterna inrättade vid kyrkor för förvaring av uppburna skattevaror.

Finsk beskrivning

muonavarasto, rehumakasiini

Venäläisten miehittäjien keräämiään verotuotteita varten pystyttämät varastot.

Källor

Borodkin, Michail , Istorija Finljandii. Vremja Petra Velikago 1910 , 235.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 633 (furage).