Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chef (rangklass 9) för en kretsräntkammare.

Finsk beskrivning

piirikunnan rahastonhoitaja

piiriverokamarin päällikkö

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 4: 255-256, 5.2: 387-398.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 112.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 151, 152.

Andra språk

Tyska Kreisrentmeister
Ryska rent- i proviantmeister, uezdnyj kaznačej