Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Genom allmän insamling grundad fond för understöd av krigsinvalider samt änkor och barn till avlidna soldater.

Finsk beskrivning

invalidikassa

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 171.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/