Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ibland förekommande benämning på diatschok.

Finsk beskrivning

kirkonpalvelija, tiakka

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 317-318.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 162.

Pushkarev, Sergei G. , Dictionary of Russian Historical Terms from the Eleventh Century to 1917 1970 , 12.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 688.

Andra språk

Ryska d´jačok
Tyska Kirchendiener, Küster