Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lån mot säkerhet i fast egendom som förblir i gäldenärens ägo och där fordran säkerställs genom inteckning i egendomen. Hypotekslånen blev lagliga genom den Palmstruchska bankens privilegiebrev 1656. Då Sveriges riksbank grundades 1668 övertogs skyldigheten att låna till jordbruket av denna bank. Riksbanken måste dock tidvis starkt inskränka eller helt upphöra med långivningen varför man i riksdagen upprepade gånger i början av 1800-talet framställde förslag om inrättande av särskilda hypotekslåneanstalter för jordbruket. Då detta inte ledde till något resultat inrättades på enskilt initiativ lokala hypoteksföreningar.

Finsk beskrivning

hypoteekkilaina

Laina, jonka vastineena on kiinteää omaisuutta, joka jää velallisen omistukseen ja jossa saaminen vahvistetaan kiinnittämällä omaisuus. Hypoteekkilainat muuttuivat laillisiksi vuonna 1656 Banco Stockholmin privilegiokirjeellä. Kun Ruotsin keskuspankki eli Riksbank perustettiin vuonna 1668, se otti vastatakseen maataloustoiminnalle myönnettävistä lainoista.

Källor

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 488. http://runeberg.org/lantuppsl/