Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Båtsman som inte var fast anställd utan inhyrd för kortare tid.

Finsk beskrivning

vuokramerisotilas

vuokrapursimies

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 337 (båtsman).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 63 (båtsman) .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

hyrebåtsman
hyresbåtsman