Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I 1600-talets städer benämning på husägare eller person som var hyresgäst i en annans hus.

Finsk beskrivning

talonomistaja

vuokralainen (kaupungeissa 1600-luvulla)

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 212.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 931.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 1359, 1360. http://runeberg.org/nf/

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 51.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/