Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovtjänsteman av lägre rang med uppgift att uppvakta i kungens förmak, och ännu under 1700-talets första hälft att vid kungens bord presentera maten och servera kungen och drottningen. Sedermera blev hovjunkare en titel utan ämbete. Hovjunkare var också befälhavare för ryttare i ett borgläger. På 1700-talet blev det vanligt med hovjunkare utan lön vid hovet.

Finsk beskrivning

hovijunkkari

Alemman asteen virkamies hovissa, jonka tehtävänä oli valvoa kuninkaan vierashuonetta sekä vielä 1700-luvulla esitellä ruoka ja tarjoilla kuninkaallisille. Myöhemmin arvonimi ilman tehtävää. Myös ratsumiesten komentaja linnaleirissä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 211.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , II: 602.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 919. http://runeberg.org/nf/

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 14, 22, 33.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 150.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

tyska Hofjunker
Dåtida finska hovijunkkari