Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på stabspersonal som inte var officerare eller underofficerare.

Finsk beskrivning

esikuntapalvelija

Esikunnan henkilökunnan se osa, joka ei kuulunut upseeristoon.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 20.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

stabstjänare