Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som utländska skepp skulle betala i Lovisa. Avgiften bestämdes enligt fartygens lästetal.

Finsk beskrivning

laivanselvitysmaksu

Maksu, joka ulkomaisten alusten tuli maksaa Loviisassa. Maksu määräytyi aluksen painon mukaan lästeissä mitattuna.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 657–667.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 318 (skeppsklarerare).

Andra språk

Dåtida finska laivanselvittäjänmaksu, laivansuorijanmaksu