Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ryskt längdmått motsvarande en aln, efter 1875 0,711 meter. Enheten användes i Finland bland annat inom krigsväsendet under 1800-talet. Termen används även om motsvarande turkiskt och persiskt längdmått.

Finsk beskrivning

arsina

Venäläinen pituusmitta, joka vastasi kyynärää eli oli 0,711 metriä. Mittayksikköä käytettiin Suomessa muun muassa sotaväessä 1800-luvulla. Sitä käytettiin myös vastaavista turkkilaisista ja persialaisista mittayksiköistä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

rysk aln