Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Register som fördes under 1500–1800-talet över (något som har samband med) fartyg (förnödenheter, manskap, fartyg inskrivna vid visst sjömanshus m.m.). Skeppsregistret ersattes 1889 med fartygsregister.

Finsk beskrivning

laivarekisteri

Rekisteri, jota pidettiin 1500–1800-luvulla aluksista ja niihen liittyvistä asioista, kuten tarvikkeista, miehistöistä, merimieshuoneiden rekisteröimistä laivoista. Sen korvasi 1889 alusrekisteri.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska laivarekisteri

Se vidare