Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den säkerhet en uppbördsman under svenska tiden och autonoma tiden måste ställa för sin uppbörd, särskilt kronofogden och lanträntmästaren.

Finsk beskrivning

ylöskantotakaus

Ruotsin vallan ja autonomian aikana veronkantajan, erityisesti kruunuvoudin ja lääninrahastonhoitajan, antama vakuutus perinnän hoitamisesta asianmukaisesti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 870, 997.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 55 (borgen: uppbördsborgen).

Andra språk

Dåtida finska ylöskantotakaus