Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bestämmelser för hur socialvården skulle ordnas i en kommun, med beaktande av kommunens särförhållanden. Reglementet godkändes av fullmäktige och fastställdes av Socialministeriet. Det kompletterades med särskilda reglementen för varje socialområde och vårdanstalt, vilka likaså måste godkännas av fullmäktige och fastställas av ministeriet.

Finsk beskrivning

huolto-ohjesääntö

Määräykset siitä, miten sosiaalihuolto tuli kunnassa järjestää huomioiden kunnan erityispiirteet. Valtuuston tuli hyväksyä se. Ohjessäännön vahvisti sosiaaliministeriö ja sitä täydennettiin erityisohjesäännöillä kutakin sosiaalihuollon aluetta ja hoitlaitosta koskien.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1936: nr 51: § 6: 190–191.

Andra språk

Dåtida finska huolto-ohjesääntö, huolto ohjesääntö