Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för landshövding 1837–1918.

Finsk beskrivning

kuvernööri, maaherra

Virkanimike maaherralle autonomian aikana 1837–1918.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 142.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: 8:1.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/