Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av häradsrätten fastställt beslut att ett nytt hemman fick anläggas. Detta antecknades i jordeboken, enligt instruktion från 1830, och innebar skattefrihet under ett visst antal år.

Finsk beskrivning

perustamispäätös

Kihlakunnanoikeuden vahvistama päätös uuden tilan perustamisluvasta. Päätös kirjattiin maakirjaan ja se tarkoitti myös verovapautta ensimmäisten vuosien ajan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 838.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 20.

Andra språk

Dåtida finska perustamispäätös

Se vidare