Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pålaga, skatt, kontribution; särskilt den skatt (an- och tolaga) på alla slags varor som infördes av Karl X Gustav i hans preussiska guvernement år 1657.

Finsk beskrivning

vero, pakkovero, lisävero

Erilaisista veroista, erityisesti Kaarle X Kustaan preussilaisessa kuvernementissa vuonna 1657 käyttöön otetuista veroista käytetty nimitys.

Källor

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/