Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen en militär befattning för en adlig underofficer. Fanjunkaren hade till uppgift att bära truppavdelningens fana. Fanjunkare infördes som en underofficersgrad i den svenska armén 1806. I det självständiga Finland förekom fanjunkare enbart i samband med en fanjunkarekurs som arrangerades 1918 i Fredrikshamn.

Finsk beskrivning

faanjunkkari, linpunkantaja

Alun perin sotilaallinen tehtävä aateliselle aliupseerille, jonka tuli taistelussa kantaa joukko-osaston lippua. Lipunkantaja otettiin Ruotsin armeijassa käyttöön aliupseeriston sotilasarvona vuonna 1806, itsenäisessä Suomessa arvo esiintyi vain vuonna 1918 Haminassa järjestetyn lfaanjunkkarikurssin yhteydessä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1020.

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 254.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska Fahnenjunker
Dåtida finska lipunkantaja, faanjunkkari, lippujunkkari