Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av de tolagsavgifter som uppbars av fartyg som anlöpte Uleåborg (inga andra finska städer uppbar avgiften). Utländska fartyg betalade 24 kopek per läst, ryska och finska fartyg betalade 8 kopek silver per läst.

Finsk beskrivning

ankkurimaksu, maksu ankkuroitumisoikeudesta

Tuulaakimaksu eli kaupunkikohtainen satamatullimaksu, joka perittiin saapuvilta aluksilta vain Oulussa. Ulkomaiset alukset maksoivat 24 kopeekkaa lästiltä, venäläiset ja suomalaiset 8 kopeekkaa lästiltä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 662.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 19.