Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Barn (över 15 år gamla) som var antecknade som skyldiga att erlägga mantalspenningar. Samtliga barn infördes i mantalslängden. Efter 1773 var föräldrarna befriade från vissa personella utskylder (dock inte bevillningar eller extra kontributioner) om barnens antal var fyra eller fler.

Finsk beskrivning

henkikirjoitettu lapsi

Sellaiset yli 15-vuotiaat lapset, jotka oli kirjattu henkiveroa maksaviksi. Kaikki lapset kirjattiin henkiluetteloon. Vuoden 1773 jälkeen vanhemmat olivat vapautettuja tietyistä veroista, lukuun ottamatta suostuntaveroja ja pakkoveroja, jos lapsia oli vähintään neljä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 591-592.