Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Restskatt, kvarskatt; obetald (del av) arrendeavgift. Ränteresten indrevs genom till exempel förpantning, försäljning av lösöre eller av själva hemmanet. Om det inte gjordes något köpanbud tillföll hemmanet kronan vid kvarskatt, räntetagaren vid ogulden ränta.

Finsk beskrivning

verorästi, verojäämä

Jälkivero, verojäämä tai maksamaton arenti- eli vuokramaksu. Perittiin esimerkiksi panttaamalla tai myymällä irtainta tai itse tila. Jos tilalla oli verorästejä eikä tilasta ei tehty ostotarjousta, tila siirtyi kruunun omistukseen, vuokasuhteessa vuokranantajan omistukseen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 910.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/