Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ännu inte (ut)betald eller erlagd, som återstår att (ut)betala eller erlägga, till exempel skuld eller ränta. Under 1500-talet: ogullen, under 1600-talet: ogullit.

Finsk beskrivning

suorittamaton, maksamaton

Suorittamatta tai maksamatta oleva velka tai vero. 1500-luvulla: ogullen, 1600-luvulla: ogullit.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska suorittamaton, maksamaton, maksamatta

Synonymer

ogullen