Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Räntekammare vid centralt eller regionalt ämbetsverk och universitet. Benämningen användes särskilt om lantränteriet, som en underavdelning till landskontoret vid länsstyrelsen, som hade till uppgift att verkställa länsstyrelsens uppbörd och utbetalningar.

Finsk beskrivning

rahasto

verokamari; Kassalaitos keskus- tai paikallishallinnossa ja yliopistossa. Nimitystä käytettiin erityisesti lääninrahastosta, jonka tehtävänä oli huolehtia lääninhallituksen veronkannosta ja maksuista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 629.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 961.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/