Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman med uppgift att förvalta offentliga kassor, ursprungligen högre ämbetsman inom statsförvaltningen, exempelvis i Kammaren. Senare användes beteckningen om högre tjänsteman inom länsstyrelsen (exempelvis lanträntmästare) och föreståndare för drätselverket vid universitet m.m.

Finsk beskrivning

rahastonhoitaja, lääninrahastonhoitaja

Nimike virkamiehelle, jonka tehtävä oli hoitaa virallisia kassoja. Alun perin korkeampi virkamies valtionhallinossa, esimerkiksi Kamarissa. Myöhemmin korkeampi virkamies lääninhallinnossa tai yliopiston taloudenpidon esimies.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 228–229.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 595.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/