Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden skatt införd 1683 för byggnadsarbeten på Stockholms slott, 1727–1810 huvudsakligen för återuppförandet av de brända delarna av slottet. Slottshjälpen utgick per person efter personens rang, förmögenhet, stånd eller villkor. Den uppbars också under autonoma tiden 1809–1865, men då till allmänna statskassan.

Finsk beskrivning

linnavero

Ruotsin aikana vuonna 1683 käyttöön otettu vero Tukholman linnan rakennustöiden kustantamiseksi, 1727–1810 lähinnä palaneiden osien kunnostustöitä varten. Maksettiin henkilön aseman, omaisuuden, säädyn tai muiden ehtojen mukaisesti. Maksettiin myös autonomian aikana 1809–1865, mutta tuollooin valtionkassaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 456, 600–603, 606–608.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 113.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska linnavero

Synonymer

slottsbyggnadshjälpen
slottsgärden