Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föreståndare för ett munkkloster. Abboten var både klostrets världsliga och andliga ledare. Han var präst, själavårdare och domare för munkarna. I viktigare frågor måste han höra de äldre munkarnas åsikt, men han avgjorde frågorna ensam. Vanligen utsågs abboten genom val av klostrets munkar. Abboten utsågs på livstid.

Finsk beskrivning

apotti

Munkkieluostarin esimies, joka oli sekä luostarin maallinen että hengellinen johtaja. Hän oli munkkien pappi, sielunhoitaja sekä tuomari. Tärkeimmissä asioissa hänen tuli kuulla luostarin vanhimpien munkkien mielipidettä, mutta hän teki päätöksen yksin. Virka oli elinikäinen.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 6f.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk