Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Improviserad översättning av allmänna lagar och förordningar till finska (till exempel från predikstolen eller vid sockenstämmor). Inkluderade även offentliga handlingar som årligen skulle tillkännages allmogen (till exempel böndagsplakat). Efter 1735 måste alla lagar och förordningar tryckas på finska.

Finsk beskrivning

suullinen pikakäännös, käännös ”ensinäkemältä”

Improvisoitu lakien ja määräysten käännös suomeksi, esimerkiksi jumalanpalveluksen tai pitäjänkokouksen yhteydessä. Vuodesta 1735 tuli kaikki lait ja määräykset painaa myös suomeksi.

Källor

Blomstedt, Yrjö , Lantadministrationen i Finland på 1700-talet. I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 287-304 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 293.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Dåtida finska näytettäessä
Latin prima vista