Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel som förlänades av påven till den främste (ärke)biskopen i en kyrkoprovins. Titeln Sveriges primas användes 1457. Formellt hade primasen domsrätt över provinsens andra biskopar och deras suffraganer. Efter att den svenska kyrkoprovinsen lösgjorde sig från Lund 1164 behöll Lund primatet. Ärkebiskopen i Uppsala motarbetade förhållandet och på 1300-talet återstod i praktiken endast titeln. Påven gjorde som biskop i Rom anspråk på primatet över hela kristenheten.

Finsk beskrivning

priimas, kirkkoprovinssin ylin piispa

Titteli, jonka paavi soi kirkkoprovinssin tärkeimmälle (arkki)piispalle. Titteliä ”Ruotsin priimas” käytettiin vuonna 1457. Primaatti säilyi Lundissa myös sen jälkeen, kun se oli irroitettu Ruotsin kirkkoprovinssista. ajan mittaan se muuttui lähinnä kunniatitteliksi.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 611.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 611.