Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över samtliga fastigheter på landsbygden 1895–1985, per socken och i nummerordning per by och hus. Jordregistret tjänade som fastighetsbokföring, särskilt över oplanerade områden. Jordregistret ersatte jordeboken 1895 och fördes av förste länslantmätaren. Lantbruksministeriet ansvarade från självständigheten för jordregistret. I registret antecknades information ur jordeboken, jordegendomens namn och natur, uppgifter om storskiftet, servitut och andra jordförrättningar som gällde lägenheten, såsom klyvning, styckning eller avsöndring. Vid sidan av sitt egentliga ändamål tjänade jordregistret också som offentligt dokument bl.a. för fastighetskrediter, beskattningsväsendet, jordbruksstatistiken och lantmäteriväsendet.

Finsk beskrivning

maarekisteri

Luettelo kaikista kiinteistöistä maaseudulla vuosina 1895–1985, pitäjittäin ja numerojärjestyksessä kylittäin ja taloittain. Maarekisteri korvasi vanhemman maakirjan vuonna 1895 ja sen avulla voitiin pitää kirjaa kiinteistöistä, varsinkin suunnittelemattomilla alueilla. Sitä piti ylin lääninmaanmittaaja.

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 311–312.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 332.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica 1–10 , Helsinki: Otava 1962–1968 , V: 1141.