Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Namn eller personbeteckning som anger härkomst på fädernet.

Finsk beskrivning

isännimi, patronyymi

Henkilön nimeen liittyvä osio tai nimi, joka kertoo isän nimen tai antaa tiedon isänpuoleisesta suvusta.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 228.

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, http://www2.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_13_pa_natet/ordlista

Wikipedia Wikipedia – Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/