Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En jägmästaren underställd skogshövitsman inom ett visst jaktdistrikt, till jägeristaten hörande underordnad tjänsteman.

Finsk beskrivning

alijahtimestari, alimetsänhoitaja

(Yli)jahtimestarin alainen alempi metsästysvirkamies tietyllä metsästysalueella.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 219.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 177 (jägmästare).

Andra språk

Dåtida finska alijhatimestari, alimetsänhoitaja

Se vidare