Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadstjänsteman som hade tillsyn över en trädplantering eller anläggning för odling av vissa odlingsväxter som exempelvis lin, hampa, tobak eller färgväxter.

Finsk beskrivning

viljelmän johtaja, istutuspäällikkö

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 156.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/