Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Råda bot på eller göra en ändring eller rättelse, återbörda, också om att undanröja eller rätta det som är föremål för klagomål.

Finsk beskrivning

muuttaa, korjata, oikaista

Korjata, muuttaa, palauttaa tai myös kumota tai oikaista valituksen kohteena oleva asia.

Källor

Peterson, Claes , ”En god ämbetsman är bättre än en god lag...”. Frågan om justitiekanslern som en allmogens besvärsinstans i klagomål över kronobetjänternas ämbetsutövning (1747– 1752). I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 308– 335 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 309.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/