Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den personal som behövs för att leda och förvalta en armé eller truppenhet. Kadern består av på stat eller reservstat anställda officerare, underofficerare, civilmilitära tjänstemän och ibland även meniga.

Finsk beskrivning

kaaderi, kantahenkilöstö

Nimitys, jota käytettiin armeijan ja sotaväen yksikön johtamiseen ja hallinnointiin tarvitusta henkilökunnasta. Koostui vakituisesti palkatuista tai reservissä olevista upseereista, aliupseereista, sotaväessä työskentelevistä siviilivirkamiehistä ja joskus myös rivimiehistä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Peterson, Claes , ”En god ämbetsman är bättre än en god lag...”. Frågan om justitiekanslern som en allmogens besvärsinstans i klagomål över kronobetjänternas ämbetsutövning (1747– 1752). I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 308– 335 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 316.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kaaderi, kantajoukko, kantaväestö, kantaväki