Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av enskild tjänsteman till högre myndighet avfattad berättelse eller förhållandebeskrivning som påtalade missförhållanden inom förvaltningen eller en förvaltningsgren.

Finsk beskrivning

henkilökohtainen muistio, henkilökohtainen lausunto

Yksittäisen virkamiehen korkeammalle viranomaiselle laatima kertomus tai kuvaus olosuhteista liittyen epäkohtiin hallinossa tai tietyllä hallinnon alalla.

Källor

Peterson, Claes , ”En god ämbetsman är bättre än en god lag...”. Frågan om justitiekanslern som en allmogens besvärsinstans i klagomål över kronobetjänternas ämbetsutövning (1747– 1752). I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 308– 335 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 326.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/