Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sätt att bereda betänketid och tillfälle till prövning av ett ärende innan det avgörs. Handlingarna i saken kringsändes till medlemmarna (i kollegiala ämbetsverk) eller lämnades på bordet i det rum där sammanträdet hölls.

Finsk beskrivning

päätöksen lykkäys, pöydälle jättäminen

Tapa varmistaa lisäaikaa asian harkitsemiselle ja tutkimiselle. Asiakirjat joko lähetettiin osallistujille tai ne jätettiin kokouksen yhteydessä kokouhuoneeseen.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska pöydällepano

Se vidare