Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Att tillfälligt uppta någon som biträde för att fullgöra ett myndighetsuppdrag eller förordna till en tjänstemans vikarie för viss tid eller tills vidare. Adjungering förekom i kommittéer, ämbetsverk och domstolar, dock inte vid senatens justitiedepartement. Justitiedepartementets ledamöter var de enda domarämbeten som inte kunde adjungeras.

Finsk beskrivning

apujäseneksi ottaminen tai määrääminen

Ottaa tai määrätä joku tilapäisesti viranomaistehtävään tai viranomaisen sijaiseksi. Oli käytössä muun muassa komiteoissa, virastoissa ja tuomioistuimissa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 2.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , IX (1917): 1979 (tuomarinsijainen). http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare