Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på amiralsämbete eller amiralsvärdighet. Amiralskap betecknade även en avdelning av örlogsflottan eller en konvoj av handelsfartyg som seglade tillsammans för att skydda sig mot sjörövare.

Finsk beskrivning

amiraalinarvo, amiraalinvirka

laivasaattue; Nimitys, jota käytettiin amiraalinarvosta tai itse amiraalinvirasta. Sitä käytettiin myös sotalaivaston osasta tai kauppalaivakulkueesta, jossa alukset kulkivat yhdessä suojautuakseen merirosvoja vastaan.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 16.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska admiralschaft
Dåtida finska amiraalinarvo, amiraalinvirka