Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på statschef eller ämbetsman (också befälhavare) med oinskränkt makt och myndighet. I storfurstendömet Finland hade generalguvernören mellan 1898 och 1904 nära nog diktatoriska maktbefogenheter.

Finsk beskrivning

diktaattori, yksinvaltias

Nimitys valtio päämiehelle tai virkamiehelle, jolla on rajoittamaton valta. Suomessa kenraalikuvernöörillä oli vuosina 1898–1904 lähes diktatoriset valtuudet.

Källor

Inga källor