Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgångsexamen, ursprungligen teoretisk-teologisk (ämbets)examen som avlades vid universiteten (i Sverige 1831–1904), även avgångsexamen för avgångsbetyg från högsta klassen i ett allmänt läroverk 1852–1874, då studentexamen förlades från universiteten till läroverken. Termen avser även avgångsexamen från annan högre undervisningsanstalt eller fackskola (till exempel militär).

Finsk beskrivning

päättötutkinto, loppututkinto

Alun perin teoreettis-teologinen (virka)tutkinto, joka suoritettiin yliopistossa opintojen lopussa (Ruotsissa 1831–1904). Myös yleisen oppilaitoksen päättötutkinto tai muun korkeamapaa ammatillista opetusta antavan laitoksen päättökoe (esimerkiksi sotaväessä).

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 434. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska päästötutkinto

Synonymer

avgångsexamen