Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på riktlinje, rättesnöre för förvaltningsgren, inom militären motsats till order. Direktiv ersatte från 1809 delvis beteckningen instruktion. Med direktiv avses den högsta befälhavarens eller ämbetsmannens allmänna anvisningar till de underlydande, närmast rörande förestående åtgärder.

Finsk beskrivning

ohjesääntö

Hallinnonalan suuntalinjoista tai toimintaohjeista, sotaväessä myös käskystä käytetty nimitys. Termi korvasi vuonna 1809 aiemman termin ”instruktion”.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 494. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/